Anglicky: The Courage to Live Consciously

Odvaha žít uvědoměle

Bezpečí je převážně iluzí. Neexistuje v přírodě
a ani lidstvo s ním nemá mnoho zkušeností.
Vyhýbat se nebezpečí není z dlouhodobé perspektivy bezpečnější než se mu plně vystavit.
Život je buď smělé dobrodružství, nebo nic.
Hledět ke změně a chovat se svobodné
navzdory osudu je nepřemožitelnou silou.
- Helen Keller

V našich každodenních životech se přednostem odvahy nepřikládá příliš pozornosti. Odvaha je vlastností rezervovanou pro vojáky, požárníky a aktivisty. Bezpečí je tím co dnes lidi zajímá nejvíc. Možná, že tě učili nebýt příliš smělým/ou nebo odvážným/ou. Je to moc nebezpečné. Nepodstupuj zbytečná rizika. Neupozorňuj na sebe na veřejnosti. Následuj rodinnou tradici. Nemluv s cizími lidmi. Dávej si pozor na podezřelé lidi. Zůstaň v bezpečí.

Nicméně, vedlejším účinkem přílišného zdůrazňování důležitosti osobního bezpečí ve tvém životě je, že kvůli tomu budeš žít pasivně. Místo stanovování vlastních cílů, plánování jejich dosažení a energického tahu na branku, hraješ na jistotu. Dál dělej ve svém stabilním zaměstnání, přestože tě nenaplňuje. Kdo jsi, že si myslíš, že můžeš oblafnout systém? Přijmi svůj životní úděl a udělej s ním co se dá. Jdi s davem a nečeř hladinu. Tvou jedinou nadějí je, že tě proudy života zavlečou příznivým směrem.

Není pochyb o tom, že v životě existují reálná nebezpečí, kterým se musíš vyhnout. Ale je obrovský rozdíl mezi nezodpovědností a odvahou. Nemluvím tu o hrdinské odvaze nutnou k nasazení života k záchraně někoho z hořící budovy. Odvahou mám na mysli schopnost postavit se těm imaginárním strachům a znovu nabýt ten mnohem lepší život, který si odepíráš. Strach ze selhání. Strach z odmítnutí. Strach z přijití na mizinu. Strach ze samoty. Strach z ponížení. Strach z mluvení na veřejnosti. Strach z odvržení rodinou a přáteli. Strach z fyzického nepohodlí. Strach z lítosti. Strach z úspěchu.

Kolik takových strachů tě drží na uzdě? Jak bys žil/a, kdyby ses vůbec nebál/a? Stále bys měl/a svou inteligenci a zdravý rozum k bezpečné cestě okolo reálných nebezpečí, ale bez pociťování emoce strachu, podstupoval/a bys rizika ochotněji, zejména kdyby se ti i v nejhorším případě vlastně vůbec nic nestalo? Mluvil/a bys častěji otevřeně a nahlas, více by ses bavil/a s cizinci, požadoval/a bys větší tržby, skákal/a bys po hlavě do ambiciózních projektů o kterých jsi snil/a? Co kdyby ses dokonce naučil/a mít rád/a věci, kterých se v současné době bojíš? Jak moc by to změnilo tvůj život?

Přesvědčil/a jsi už dříve sám/ama sebe, že ve skutečnosti nemáš z ničeho strach... že vždy existují dobré a logické důvody, proč určité věci neděláš? Bylo by neslušné představit se neznámému člověku. Neměl/a bys mluvit na veřejnosti, protože nemáš co říct. Říci si o povýšení by bylo nevhodné, protože bys měl/a čekat na další formální hodnocení. To je však jen dodatečné zdůvodňování – pomysli na to, jak by se tvůj život změnil, kdybys mohl/a sebejistě a odvážně dělat tyto věci a nemít při nich žádný strach.


Co je odvaha?

Odvaha není absencí strachu, ale spíše míněním, že něco jiného je důležitější než strach.
- Ambrose Redmoon

Odvaha je vzdorováním strachu, zvládnutím strachu – ne nepřítomností strachu.
- Mark Twain

Odvahou je mít k smrti strach, ale stejně vyhoupnout do sedla.
- John Wayne

Mám rád výše uvedené definice odvahy, které všechny naznačují, že odvaha je schopností sebrat se a udělat něco navzdory strachu. Slovo odvaha (anglicky courage) pochází z latinského cor, což znamená "srdce". Ale skutečná odvaha je spíše záležitostí intelektu než pocitu. Vyžaduje využití jedinečně lidské části svého mozku (mozkové kůry) k vyrvání kontroly z emocionálního limbického mozku, který máš společný s ostatními savci. Tvůj limbický mozek signalizuje nebezpečí, ale mozková kůra usoudí, že nebezpečí není reálné, takže jednoduše cítíš strach a přesto jednáš. Čím více se učíš jednat navzdory strachu, tím více se stáváš člověkem. Čím více následuješ strach, tím více žiješ jako nižší savec. Takže otázka, "Jsi člověk, nebo myš?" je v souladu s lidskou neurologií.

Odvážní lidé mají strach, ale nedovolí mu, aby je ochromil. Lidé, kteří odvahu postrádají podlehnou strachu častěji než mu odolají, což má právě dlouhodobý efekt v podobě posilování toho strachu. Když se vyhneš postavení se strachu a potom cítíš úlevu, že jsi mu utekl/a, funguje to jako psychologická odměna, která posiluje vyhýbavé chování podobné myšímu, což ještě zvýší pravděpodobnost vyhnutí se postavení se strachu v budoucnu. Takže čím víc se vyhýbáš tomu pozvat někoho na rande, tím více budeš v budoucnu při pomyšlení na něco takového paralyzovaný/á. Doslova se cvičíš v tom být víc bojácný/á a jako myš.

Z dlouhodobého hlediska takové vyhýbavé chování způsobuje stagnaci. Jak stárneš, zesiluješ svoje reakce na strach až do bodu, kdy je těžké vůbec si představit, že se své bázni postavíš. Začínáš brát své strachy jako samozřejmost; stávají se pro tebe opravdovými. Zakuklíš se do života, který tě izoluje od všech těchto strachů: stabilní, ale nešťastné manželství, zaměstnání, které od tebe nevyžaduje podstupování rizik, dostatečně velký příjem. Potom své chování zpětně odůvodníš: Máš rodinu o kterou se musíš starat a proto nemůžeš riskovat, jsi příliš star/a na kariérní posun, nemůžeš zhubnout, protože máš "tlusté" geny. Pět let... deset let... dvacet let uběhne a uvědomíš si, že se tvůj život moc nezměnil. Usadil ses. Teď už vlastně zbývá jen dožít zbytek svých let tak spokojeně jak je to jen možné a uložit se do země, kde konečně dosáhneš úplné bezpečnosti a jistoty.

Ale v zákulisí se odehrává něco jiného, ne? Ten slaboučký hlásek hluboko v tvé mysli ti připomíná, že to není ten druh života, který jsi chtěl/a žít. Chce víc, mnohem víc. Chce, aby ses stal/a daleko bohatším/, abys měl/a vynikající partnerský vztah, abys byl/a ve vrcholné fyzické kondici, aby ses učil/a novým dovednostem, abys cestoval/a po světě, abys měl/a spoustu báječných přátel, abys pomáhal/a lidem v nouzi, abys udělal/a něco významného. Ten hlas ti říká, že prostě nebude to pravé spokojit se se zaměstnáním, kde zbytek života budeš prodávat nějaká udělátka. Ten hlas se na tebe mračí, když v zrcadle zahlédneš své nadměrné břicho nebo se zadýcháš při vycházení schodiště. Vyzařuje zklamání, když vidí co se stalo z tvé rodiny. Říká ti, že důvodem proč máš potíže s vlastní motivací je, že neděláš, co bys se svým životem dělat měl... protože se bojíš. A když odmítneš naslouchat, stejně tam bude a dokud neumřeš, bude tě peskovat za tvoje podprůměrné výsledky, pln lítosti co mohlo být.

Tak jak reaguješ na tento tvrdohlavý hlas, který neutichne? Co děláš, když jsi konfrontován tím pocitem, že něco v tvém životě není v pořádku? Jaký je tvůj oblíbený způsob jak ho umlčet? Možná přehlušit ho díváním se na televizi, posloucháním rádia, prací dlouhé hodiny v nenaplňujícím zaměstnání, nebo konzumací alkoholu, kofeinu a cukru?

Ale kdykoli to tak uděláš, snížíš svou úroveň uvědomělosti. Propadáš se blíže k instinktivnímu zvířeti a vzdaluješ se od toho, že by ses stal/a plně uvědomělou lidskou bytostí. Reaguješ na život místo toho, abys proaktivně šel/la za svými cíly. Upadáš do stavu naučené bezmocnosti, kde začínáš věřit, že tvé cíle již pro tebe nejsou dosažitelné nebo praktické. Jsi více a více jako myš, dokonce se snažíš přesvědčit sám sebe, že žít jako myš nakonec nemusí být tak špatné, protože to vypadá, že každému kolem tebe to vyhovuje. Obklopíš se svými myšími druhy a když se při vzácných příležitostech setkáš s plně uvědomělou lidskou bytostí, k smrti tě vyděsí vzpomínka na to, jak mnoho z tvé vlastní odvahy se vytratilo.


Pozvedni svou uvědomělost

Život se smršťuje nebo rozpíná úměrně k odvaze člověka.
- Anais Nin

Odvaha je cenou, kterou si život žádá za poskytnutí pokojnosti.
- Amelia Earhart

Sílu, odvahu a sebejistotu získáváš každou zkušeností při které opravdu pohlédneš strachu do tváře. Můžeš si říct sám/ama sobě, "Přežil jsem tuto hrůzu. Zvládnu i další věc, která přijde." Musíš udělat tu věc o které si myslíš, že nemůžeš udělat.
- Eleanor Roosevelt

Cestou ven ze začarovaného kruhu je sebrat odvahu a čelit tamtomu vnitřnímu hlasu. Najdi si místo, kde můžeš být sám/ama s tužkou a papírem (nebo počítačem a klávesnicí). Naslouchej tomu hlasu a postav se čelem k tomu co ti říká, ať je jakkoli těžké poslouchat. (Ten hlas je pouhou abstrakcí – nemusíš vůbec slyšet slova; místo toho můžeš vidět co bys měl/a dělat, nebo to jednoduše emocionálně cítit. Ale budu se dál odkazovat třeba na ten hlas.) Tenhle hlas ti může říct, že tvé manželství je už deset let mrtvé a odmítáš se tomu postavit čelem, protože se bojíš rozvodu. Může ti říct, že se obáváš, že když začneš podnikat, pravděpodobně selžeš, a proto zůstáváš v zaměstnání, které tě nepodněcuje k růstu. Může ti říct, že ses vzdal/a snah o zhubnutí, protože jsi v tom již tolikrát selhal/a a jsi na jídle závislý/á. Může ti říct, že přátelé, se kterými se nyní potloukáš, jsou neslučitelní s osobou, kterou chceš být, a že musíš tu referenční skupinu nechat za sebou a vytvořit si novou. Může ti říct, že ses vždy chtěl/a stát hercem/ečkou nebo spisovatelem/kou, ale spokojil/a ses se s prací prodavače/ky, protože se to zdálo bezpečnější a jistější. Může ti říct, že jsi vždycky chtěl/a pomáhat lidem v nouzi, ale neděláš to tak jak bys měl/a. Může ti říct, že mrháš svým nadáním.

Zamysli se, zda můžeš ten hlas omezit na jediné slovo nebo dvě. Co ti říká, abys udělal/a? Odejdi. Přestaň. Mluv. Piš. Tanči. Hraj. Cvič. Prodej. Změň. Jdi dál. Nech jít. Zeptej se. Nauč se. Odpusť. Ať je výsledkem toho cokoliv, zapište si to. Třeba máš i různá slova pro každou z oblastí svého života.

Nyní musíš udělat ten těžký krok vědomého uznání, že je to opravdu tím co chceš. Je v pořádku pokud si nemyslíš, že je to pro tebe uskutečnitelné. Je v pořádku pokud nevidíš způsob, jak bys to vůbec mohl/a udělat. Ale nepopírej, že to chceš. Kdybys to udělal/a, snížil/a bys svoji uvědomělost. Když se podíváš na své tělo trpící nadváhou, přiznej, že opravdu chceš být fit a zdráv. Když si zapaluješ další cigaretu, nepopírej, že chceš být nekuřákem. Když potkáš potenciální/ho družku/ha svých snů, nepopírej, že bys s tou osobou chtěl/a mít vztah. Když potkáš člověka, který vypadá zcela pokojně, nepopírej, že také toužíš po takové úrovni vnitřního klidu. Vysvoboď se z popírání. Posuň se místo toho do pozice, kdy si přiznáš, "Opravdu to chci, ale prostě cítím, že nemám v současnosti schopnost dosáhnout toho." Je naprosto v pořádku chtít něco, o čem si nemyslíš, že můžeš mít. A téměř jistě se mýlíš v závěru, že to nemůžeš mít. Ale nejdřív, přestaň lhát sám/ama sobě a předstírat, že to vlastně nechceš.


Přejdi od strachu k činům, i když očekáváš selhání

Když nějaký rozhodný mladý chlapík přistoupí k velkému tyranovi, světu, a směle ho vezme za vousy, často je překvapený když zjistí, že mu zůstaly v ruce a že byly jen nalepené, aby zastrašily bojácné dobrodruhy.
- Ralph Waldo Emerson

Většina našich překážek by zmizela, kdybychom místo krčení se před nimi tvořili naše mysli tak, abychom přes ně směle prošli.
- Orison Swett Marden

Odvaha a vytrvalost mají kouzelný talisman, před kterým potíže mizí a překážky se rozplývají do vzduchu.
- John Quincy Adams

Jak se teď cítíš, když jsi uznal/a některé věci, kterým se bojíš postavit? Asi se stále cítíš ochromen/a při pomyšlení na podniknutí nějakých kroků. To je v pořádku. Zatímco hned do toho skočit a čelně se postavit nějakému strachu může být velmi účinné, může to vyžadovat víc odvahy, než kolik můžeš právě teď sebrat.

Nejdůležitějším bodem, který chci, aby ses z tohoto článku naučil, je, že skutečná odvaha je dovedností mentální, tedy nikoli emocionální. Neurologicky to znamená používání myslící mozkové kůry svého mozku k potlačení emocionálních limbických nutkání. Jinými slovy, používáš svou lidskou inteligenci, logiku a nezávislou vůli k překonání limitací, které jsi zdědil/a jako emocionální savec.

Teď to může dávat logický smysl, ale daleko snáze se to říká než dělá. Můžeš logicky vědět, že nepodstupuješ reálné nebezpečí, když vystoupíš na pódium a mluvíš před 1000 lidmi, ale strach se stejně ozve a imaginární hrozba ti zabrání dobrovolně se k něčemu takovému přihlásit. Nebo můžeš vědět, že tvoje zaměstnání je slepou uličkou, ale nedokážeš se přimět k pronesení slova, "Končím."

Odvaha, nicméně, nevyžaduje, abys v takových situacích jednal/a drasticky. Odvaha je naučenou mentální dovedností, kterou musíš trénovat, stejně jako silový trénink posiluje tvé svaly. Nešel/la bys poprvé do posilovny a nezkusil/a hned zvednout 300 liber (136 kg), takže si nemysli, že abys byl/a odvážný/á, musíš se teď hned vypořádat se svým nejvíce paralyzujícím strachem.

Doporučím pro budování odvahy dvě metody. První přístup je obdobou postupného silového tréninku. Začni s váhami, které uzvedneš, ale které jsou pro tebe výzvou, a potom postupně trénuj s těžšími a těžšími váhami, jak se stáváš silnějším/. Takže se nejdřív vypořádej se svými nejmenšími strachy, a postupně trénuj s většími a většími strachy. Vytrénovat se ke zvednutí 300 liber (136 kg) není tak obtížné, když už jsi zvedl/a 290 liber (131,5 kg). Podobně, mluvit před tisícihlavým publikem není tak těžké, když už jsi mluvil/a k publiku devíti stovek lidí.

Tak urvi kus papíru a zapiš si jeden ze svých strachů, který bys chtěl/a překonat. Potom počítej od jedné do deseti a vypiš si deset variant tohoto strachu, tak, že číslo jedna produkuje nejmenší úzkost a číslo deset největší úzkost. Je to tvoje stupnice strachu. Například, pokud se bojíš pozvat někoho na rande, pak by číslem jedna na tvém seznamu mohlo být jít někam na veřejné místo a usmát se na někoho, kdo se ti zdá přitažlivý (velmi mírný strach). Číslem dvě by mohlo být usmát se za jediný den na deset přitažlivých lidí, které neznáš. Číslem deset by mohlo být pozvat na rande nějakou pro tebe ideální dívku či chlapce před všemi vašimi společnými přáteli, kdy téměř jistě budeš zcela odmítnut a každý v místnosti se bude smát (extrémní strach). Nyní začni stanovením si cíle vyplnit číslo jedna na svém seznamu. Jakmile uspěješ (a uspět znamená v tomto případě jednoduše jednat, bez ohledu na výsledek), tak postup dál k bodu dva, a tak dále, dokud nejsi připraven/a vypořádat se s číslem deset nebo dokud nebudeš cítit, že tě strach už neomezuje. Možná budeš muset položky na svém seznamu upravit, aby pro tebe zůstaly praktickými. A když někdy budeš cítit, že další krok je příliš velký, tak ho rozčleň do dodatečných stupňů. Když zvedneš 290 liber (136 kg), ale ne 300, tak zkus 295, nebo i 291. Učiň tento proces tak postupným, jak potřebuješ, tak aby další krok byl pro tebe mírnou výzvou, ale takovou, aby jsi byl/a celkem jist/a, že ji zvládneš. A klidně si nějaký uplynulý krok několikrát zopakuj, pokud myslíš, že ti to pomůže připravit se na další krok. Urči si tempo.

Následováním tohoto postupu postupného tréninku dosáhneš dvou věcí. Přestaneš posilovat tu ustrašenou/vyhýbavou reakci, kterou jsi v minulosti projevoval/a. A naučíš se chovat se v budoucích situacích odvážněji. Takto se tvé pocity strachu budou zmenšovat s tím, jak tvoje vyjádření odvahy bude růst. Neurologicky budeš oslabovat limbické řízení svého jednání za současného posilování řízení mozkovou kůrou, čímž se budeš posouvat od nevědomého chování podobného myšímu k vědomému chování, které vlastní lidem.

Druhým přístupem k budování odvahy je získání dodatečných znalostí a dovedností v oblasti svého strachu. Postavit se strachům čelem může být užitečné, ale pokud je tvůj strach způsoben převážně neznalostí a nedostatečnou dovedností, tak ho zpravidla můžeš zmenšit nebo odstranit informacemi a tréninkem. Například, pokud se bojíš skončit ve svém zaměstnání a začít podnikat, třebaže bys naprosto miloval/a podnikat na sebe, pak začni číst knihy a navštěvovat kurzy o tom, jak začít podnikat. Strávi odpoledne ve své místní knihovně bádáním o daném tématu, nebo bádej on-line. Přidej se k místní obchodní komoře a jakýmkoli důležitým obchodním organizacím ve tvém oboru. Účastni se konferencí. Vybuduj si známosti. Nech si pomoct nějakým rádcem či učitelem. Vybuduj svou dovednost do bodu, kdy se budeš cítit jist/a, že bys skutečně mohl/a uspět, a toto vědomí ti pomůže jednat více směle a odvážně, až budeš připraven/a. Tato metoda je zvláště účinná, když velká část tvého strachu je kvůli neznámu. Často pouze přečtení jedné nebo dvou knížek na dané téma bude stačit k rozptýlení strachu tak, že budeš schopen/na jednat.

Tyto dvě metody jsou mými oblíbenými, ale je mnoho dalších způsobů jak se naučit překonávat strach, včetně neuro-lingvistického programování, implozivní terapie, systematické desenzibilizace a sebekonfrontace. Můžeš si o nich něco najít přes internetový vyhledávač, pokud se takovým metodám chceš naučit a zvětšit počet nástrojů na zkrocení strachu ve svém arzenálu. Většinu z nich můžeš snadno provádět sám/ama (výraznou výjimkou je implozivní terapie).

Není důležité, jaký přesně způsob k budování odvahy používáš. Důležité je, že to děláš vědomě. Stejně jako se tvoje svaly zmenší, pokud je nebudeš pravidelně namáhat, tvoje odvaha se zmenší, pokud nebudeš důsledně vyzývat sám/ama sebe k překonání svých strachů. Bez tohoto druhu vědomého tréninku se automaticky staneš slabým/ou jak tělem, tak duší. Pokud svou odvahu pravidelně neprocvičuješ, tak automaticky posiluješ svůj strach; není žádná střední cesta. Jako se tvé svaly automaticky zmenší při jejich nedostatečném používání, tak tvá odvaha automaticky upadne bez uvědomělého tréninku.

Může to teď znít příliš pochmurně, tak tady je jeden kladný způsob jak se na to dívat. Těžká závaží mohou být pro tělo břemenem, ale jsou užitečnými nástroji k budování silných svalů. Nepodíval/a by ses na 45-librovou (20.4 kg) činku a neřekl/a bys, "Proč musíš být tak těžká?" Je tím čím je. Tíha je tvou myšlenkou, ne vlastností činky samotné plynoucí z její podstaty. Podobně, nedívej se na věci, kterých se bojíš a neříkej, "Proč musíte být tak děsivé?" Strach je tvou reakcí, ne vlastností předmětu tvé úzkosti.

Strach není tvým nepřítelem. Je to kompas ukazující do oblastí, ve kterých potřebuješ růst. Takže když v sobě narazíš na nový strach, oslavuj to jako příležitost k růstu, tak jako bys oslavoval/a dosažení nového osobního rekordu při posilování.


Zahlédni svou vlastní velikost

Každý má nadání. Vzácností je ovšem odvaha k následování toho nadání do temných míst, kam vede.
- Erica Jong

Nejvyšší odvahou je odvážit se jevit se tím, čím člověk je.
- John Lancaster Spalding

Ať děláš cokoli, potřebuješ odvahu. Pro kteroukoli cestu se rozhodneš, vždy se najde někdo, kdo ti řekne, že ses rozhodl/a špatně. Vždy se objeví potíže, které svádějí k uvěření tomu, že tví kritikové mají pravdu. Zmapovat si postup a sledovat ho až do konce vyžaduje hodně z té samé odvahy, jakou potřebuje voják. Mír má svá vítězství, ale je zapotřebí statečných mužů a žen, kteří si je vybojují.
- Ralph waldo Emerson

Tak co uděláš se svojí nově rozvinutou odvahou? Kam tě povede? Odpovědí je, že ti umožní vést daleko více naplňující a smysluplný život. Skutečně začneš žít jako smělá lidská bytost místo jako bojácná myš. Odhalíš a rozvineš svá největší nadání. Začneš žít daleko více uvědoměle a rozvážně než kdy předtím. Místo reagování na události budeš iniciativně vyrábět své vlastní události.

Odvaha je něčím, co doopravdy můžeš zažít pouze sám/ama. Je to soukromé vítězství, ne veřejné. Sebrání odvahy k naslouchání svým nejniternějším touhám není skupinovou činností a není výsledkem dosažení shody s ostatními. Kahlil Gibran (Chalíl Džibrán) píše v Prorokovi, "Vize jednoho člověka nepropůjčuje svá křídla jinému člověku." Je jen na tobě, abys objevil/a účel svého bytí. Nikdo na světě neprožil přesně to samé co ty, a nikdo nemá přesně stejné myšlenky jako ty.

Na jednu stranu to může vést k pocitu osamělosti. Ať žiješ sám/ama nebo si vychutnáváš nejhlubší intimitu s milující/m partnerkou/em, hluboko uvnitř tak nebo tak musíš čelit skutečnosti, že žití tvého života je na tobě samotném. Můžeš se rozhodnout dočasně dát kontrolu nad svým životem jiným, ať již zaměstnavateli, choti, nebo jednoduše tlakům každodenního života, ale nikdy se nemůžeš zbavit osobní odpovědnosti za výsledek. Ať už přímo a vědomě řídíš svůj život nebo jenom reaguješ na události, které se přihodí, tak důsledky musíš nést ty a jenom ty.

Pokud se zavážeš k tomu jít cestou odvahy, nakonec budeš nucen/a postavit se tomu, co je možná největším strachem vůbec - že jsi daleko mocnějším/ a schopnějším/, než sis původně uvědomoval/a, že tvůj nejzazší potenciál je daleko lepší než cokoli, co jsi ve své minulosti zažil/a, a že s touto silou přichází obrovská odpovědnost. Možná nebudeš schopen/na vyřešit všechny strasti této planety, ale pokud se kdy 100% zavážeš k naplnění svého pravého potenciálu, můžeš významně ovlivnit životy mnoha lidí a tento vliv se bude vlnit budoucností po generace.

Jaký je rozdíl mezi tebou a jednou z těch legendárních historických postav, které měly takový vliv? Oba jste měli mnoho stejných strachů. Oba jste se narodili s vlohami na některé oblasti a se slabostmi v jiných. Jedinou věcí, která tě brzdí je strach, a jedinou věcí, která tě přes něj přenese je odvaha. To co uděláš se svým životem není na tvých rodičích, na tvém šéfovi nebo na tvé/m choti. Je to jen a pouze na tobě.

Zahlédnutí své vlastní velikosti může být jedním z nejvíce znepokojujících zážitků, jaké si lze představit. A ještě více zneklidňující je být si vědom/a ohromných výzev, které na tebe čekají pokud to přijmeš. Žít uvědoměle není lehkou cestou, ale je to jedinečně lidská zkušenost, a vyžaduje učinění závazného rozhodnutí nechat natrvalo odejít tu myš uvnitř sebe. Jít po svých největších a nejctižádostivějších snech a zažít selhání a zklamání, po hlavě se vrhnout proti svým nejvíce pokořujícím lidským omezením, místo žití s pohodlnou vycpávkou potenciálu - tyto strachy máme my všichni.

Když se začneš setkávat s takovými strachy, tak se párkrát může stát, že se rychle stáhneš zpět do klamného bezpečí žití jako myš. Pokud však budeš pokračovat v procvičování své odvahy, nakonec dospěješ do bodu, kdy můžeš otevřeně přijmout výzvy a odpovědnosti žití jako plně uvědomělý lidský tvor. V tom pokračovat v žití jako myš již prostě pro tebe nebude nic zajímavého. V těch nejhlubších zákoutích své mysli uznáš, Probudil/a jsem se k tomuto neuvěřitelnému potenciálu ve mně, a přijímám co to ode mne bude vyžadovat. Cokoliv mě to bude stát, cokoliv budu muset obětovat pro následování této cesty, sem s tím. Jsem připraven/a. Ačkoli budeš stále zažívat strach, poznáš v něm klam, kterým je, a budeš vědět jak použít svou lidskou odvahu k jeho zkrocení, tak, že strach už nebude mít sílu zastavit tě.


Přijmi to odvážné dobrodružství

Než se vydáš na jakoukoli cestu, polož si otázku, má tato cesta srdce? Pokud je odpovědí ne, budeš to vědět a potom si musíš zvolit jinou cestu. Problém je v tom, že si tu otázku nikdo neklade. A když si člověk konečně uvědomí, že jde cestou bez srdce, tak je ta cesta již připravena zabít ho.
- Carlos Castaneda

Čím hlouběji ten žal tesá do tvého bytí, tím více radosti můžeš pojmout. Není ten pohár s tvým vínem tím samým pohárem co byl vypálen v hrnčířské peci? A není ta loutna co zklidňuje tvého ducha tím samým dřevem, jež bylo vydlabáno noži?
- Kahlil Gibran

Nečinnost plodí pochyby a strach. Činy plodí sebedůvěru a odvahu. Pokud chceš zvítězit nad strachem, neseď doma a nepřemýšlej o něm. Jdi ven a začni se činit.
- Dale Carnegie

Jak si budeš rozvíjet cit pro opravdový účel svého života, tak můžeš začít pociťovat znepokojující rozpolcenost mezi svou současnou životní situací a tou, ke které se ve svých představách posouváš. Tyto dva světy ti mohou připadat tak rozdílnými, že si nemůžeš v duchu přestavit, jak bys mezi nimi vybudoval/a most. Jak nalézt rovnováhu mezi praktickou realitou starání se o své trojrozměrné povinnosti jako vydělávání peněz k zaplacení účtů a daní, zavděčení se šéfovi, výchovu dětí a udržování společenských vztahů s lidmi, kteří ani nemohou rozumět tomu co prožíváš, to na jedné straně, a na straně druhé novou vizí sama sebe, ke které se zoufale chceš posunout? V souvislosti s tímto zdánlivě nemožným posunem se může vynořit celá řada nových strachů. Jak se uživíš? Co se stane s tvými vztahy? Nenamlouváš si jen něco?

Nejlepší radou, kterou ti zde můžu dát, je zapomenout na snahy o budování toho mostu. Místo toho se zaměř na to samostatně zahájit proces projevování nové vize sama sebe od nuly, jako by šlo o zcela oddělené vlákno ve tvém životě. Udělej to i pokud to ve tvém životě vytvoří dočasný nesoulad. Například, řekněme, že v současnosti pracuješ jako rozvodový právník, ale tvá odvaha ti říká, že nakonec musíš skončit s takovou rozporuplnou prací. Představuješ si sám/ama sebe, jak zaníceně učíš páry jak vyléčit svůj rozvrácený vztah. Ale nedovedeš si představit, jak se jako právník během soudního procesu snažíš mluvit o zdravých vztazích, a navíc nevidíš žádný způsob, jak si touto novou kariérou vydělávat na slušné živobytí, alespoň ne brzy. Zkrátka je příliš velký nesoulad mezi touto novou vizí a praktickou realitou. Tak místo snah o přemostění té propasti začni svou novou vizi budovat úplně od nuly v jakémkoli čase, který máš, i kdyby to byla jen hodina či dvě týdně. Dál dělej svou řádnou práci jako právník, ale začni ve svém volném čase anonymně přispívat do fór o vztazích a radit tam párům jak léčit své vztahy. Využij řečnického umění, které sis rozvinul/a jako právník a začni promlouvat k malým skupinám o léčení vztahů. Vytvoř si třeba nové webové stránky a začni psát a zveřejňovat články o své nové vášni. Nemusíš zakrývat skutečnost, že jsi právníkem, ale nedělej si starosti ohledně překlenování těch dvou světů. Žij v paradoxu. Prostě začni rozvíjet své nové já, a dovol tomu starému ještě nějakou dobu souběžně fungovat.

Stane se to, že si vypěstuješ dovednost ve svém novém podnikání, a nakonec budeš schopen/na se tím uživit, a to i pokud teď nevíš jak na to. Možná ještě nevidíš způsob jak se ve své nové vizi uživit, to je v pořádku. Prostě s tím začni tak jako tak, dělej to zadarmo, bez obav jak to proměnit v novou kariéru na plný úvazek. Trpělivě čekej na vyjasnění; nakonec najdeš způsob jak udělat aby to fungovalo. Potom, když přijde pravý čas, budeš moct poklidně zanechat své staré kariéry a zaměřit všechnu svou energii na tu novou. V určitém bodě se budeš moct plně odevzdat svém novému já. Tvůj zápal pro tvou novou práci nakonec překoná strach z opuštění svého starého zdroje stability. Takže místo snah o přeměnění své staré kariéry v novou, začni proces budování své nové, a nech tu starou postupně pohasínat. I kdybys mohl/a investovat jen hodinu týdně do svého nového podnikání, pravděpodobně zjistíš, že tato hodina tě naplňuje více, než všechny ostatní hodiny dohromady, a že vášeň tě povede k nalezení cesty, jak postupně nechat růst tuto přítomnost, dokud nebude vyplňovat ve tvých dnech většinu času. Nejdůležitější věcí je začít hned, uvedením své nové vize sama sebe do svého každodenního života, a to i pokud to zpočátku můžeš dělat jen v malé míře.

Jakkoli těžké se to může zdát, zvol si život uvědomělý. Nepodléhej té polouvědomělé říši myšlení založeném na strachu, jež vyplňuje tvůj život rozptýlením, abys nemusel/a čelit tomu, co cítíš v těch tichým místech mezi svými myšlenkami. Buď procvičuj odvahu, kterou jsi jako člověk obdařen/a a postupně si vybuduj sílu k postavení se svým nejhlubším, nejtemnějším strachům, abys žil/a jako mocná bytost, kterou skutečně jsi, anebo přiznej, že tvé strachy jsou na tebe příliš a přijmi život, jaký má myš. Rozhodni se ale uvědoměle a plně vědom/a si důsledků. Pokud hodláš dovolit strachu, aby vyhrál bitvu o tvůj život, tak ho prohlaš vítězem a ztrať ten zápas. Pokud se jednoduše vyhýbáš tomu žít uvědoměle a odvážně, tak je to jako vykašlat se na život samotný, kdy se tvá pokračují existence stává trochu více než čekací dobou před fyzickou smrtí - ničím oproti tomu smělému dobrodružství.

Neumírej bez přijetí toho dobrodružství, kterým tvůj život má být. Můžeš přijít na mizinu. Můžeš opakovaně zažít selhání a zavržení. Můžeš přetrpět více nefunkčních vztahů. Ale to jsou vše milníky podél cesty života žitého odvážně. Jsou to tvá soukromá vítězství, dlabající do tebe hlubší prostor, aby byl vyplněn hojností radosti, štěstí a naplnění. Tak jdi do toho a pociť ten strach – potom však seber odvahu k následování svých snů. To je neporazitelnou silou.


Steve doporučuje
Zde jsou má doporučení produktů a služeb, které jsem přezkoumal a které mohou zlepšit tvé výsledky. Je to krátký seznam, protože jsem vybral jen to nejlepší.

Getting Rich with Ebooks - Získej pasivní příjem z e-knih
Site Build It! - Spusť si svůj vlastní web vydělávající peníze
Effortless Success Mindfest - Poslechni si to zdarma
Lefkoe Method - Natrvalo se zbav nějakého svého omezujícího přesvědčení během 20 minut
Paraliminals - Procvičuj svou mysl pro pozitivní myšlení a úspěch
The Journal - Nahraj si své životní lekce do bezpečného soukromém deníku
PhotoReading - Čti knihy 3-krát rychleji
Sedona Method - Free Audio - Nauč se uvolnit bloky během několika minut
Life on Purpose - Objev účel svého života

Pokud shledáváš Stevovo dílo nápomocným, prosím finančně ho podpoř.

Dostávej Stevův bezplatný zpravodaj, abys zůstal v kontaktu a dostával ty nejnovější aktuality


Vláďa doporučuje
Vláďa Pýcha - Jsem programátor. Nabízím tvorbu webových stránek a programování webových i desktopových aplikací
O hře Age of Empires 2 - Pomáhám svému 12-letému bratrovi s děláním tohoto webu


Bezplatný zpravodaj Postřehy k osobnímu rozvoji

Dostávej Stevův bezplatný zpravodaj

Přihlaš se níže k odběru mého bezplatného e-mailového zpravodaje, který je posílán asi jednou za měsíc. Je v něm originální a podnětný bonusový materiál, který ti pomůže růst. Žádný spam. Žádné sdílení tvé e-mailové adresy. Snadno se kdykoli odhlasíš z odběru.